Menu

Mogen verpakkingen ook nog aantrekkelijk zijn?

'Verlaging van de CO2-voetafdruk van verpakkingen zal iedereen treffen.'

Strengere EU-normen voor duurzaamheidsverslaglegging
In Brussel is momenteel de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in voorbereiding, welke vooral grote bedrijven gaat verplichten om over hun inspanningen tot CO2-reductie te rapporteren. Daarnaast zal vanaf eind 2023 in Nederland de Energiebesparingsplicht van toepassing worden, welke ook alle MKB bedrijven in Nederland verplicht hun CO2 reductie plannen te borgen.

Mijns inziens is het nu tijd voor overheden om maatregelen tot CO2-uitstoot reductie te komen aan te scherpen om daarmee de doelstellingen uit het Parijs klimaat akkoord te realiseren. Voor 2030 ligt de Nederlandse lat op 55% reductie ten opzichte van 1990. Gezien het huidige klimaat is er urgentie geboden om deze doelstelling te bereiken.

Verpakkingen zijn noodzakelijk
Natuurlijk zullen alle klimaat-, energie- en milieudoelstellingen ook de verpakkingsindustrie treffen. Hoe gaan we daar mee om? Verpakkingen zijn noodzakelijk, maar hoe kunnen we als industrie de impact op het milieu verlagen? Behalve de beschermende functie en het belang voor opslag en transport zijn verpakkingen ook een informatie drager en dragen ze bij aan merkbekendheid. Hoe kunnen we merkbekendheid verbinden aan een duurzame verpakking? Is het mogelijk dat volledig functionele eco-, circulair-, recyclebare- en/of bio proof verpakkingen er ook onderscheidend en aantrekkelijk uitzien?


‘Mogen verpakkingen dan nog aantrekkelijk zijn?’


Bij Vrijdag Premium Printing zijn we overtuigd dat het kan
Kunnen verpakkingen met lage (of geen) milieu-impact ook verleiden en onderscheidend zijn? Strookt dit met het publieke idee van duurzaamheid en wil en begrijpt de consument dat wel? Duurzaamheid, zonder oog te houden voor de merkwaarde, is in mijn ogen een regelrechte desinvestering; kapitaalvernietiging zelfs. Sowieso lijkt duurzaam of duurzaamheid een Buzzwoord te zijn geworden, een lege marketing term. Maar wanneer je als merkeigenaar kunt aantonen dat een aantrekkelijke verpakking ook daadwerkelijk duurzaam is, heb je naar mijn idee een heilige graal in handen. Bij Vrijdag Premium Printing zijn we overtuigd dat het kan. De vorm van de verpakking, de gekozen kleuren en materialen, de grafische vormgeving en natuurlijk een prachtige bedrukking kunnen duurzaam ingezet worden. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid te kiezen voor duurzame en aantrekkelijke verpakkingen, en daarmee bij te dragen aan het realiseren van de klimaat-, energie- en/of milieu doelstellingen.

Temptainable verpakkingen hebben de voorkeur
“Temptainability”, wie heeft er nog niet van gehoord? Het is een combinatie van “sustainability” en “desirability” (dus duurzaam en mooi). Verpakkingen met een hoog “temptainable” gehalte krijgen de voorkeur van consumenten. En onderzoek wijst uit dat zij zelfs bereid zijn daar iets meer voor te betalen.

Samenwerking met Packadore Collective
Om temptainable verpakkingen te ontwikkelen biedt Vrijdag Premium Printing, in samenwerking met Packadore Collective, een tweetal instrumenten om de sustainability- en de desirability waarde van verpakkingen te meten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van z.g. quickscans, welke snel inzicht geven in de CO2-footprint van verpakkingen en de aantrekkingskracht bij consumenten. Voor dat laatste wordt gebruikt gemaakt van een beproefde methode van neuro wetenschappelijk onderzoek, gehouden onder een representatieve doelgroep van minimaal 150 respondenten.

Deze scans zijn snel beschikbaar en een zeer praktisch handvat, om middels je verpakkingsassortiment bij te dragen aan de reductie van de CO2 footprint. En dat met behoud van de merkwaarde.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met mij op! 

Henk Nota - Managing Director Vrijdag Premium Printing
Tel: 06-53 745781
Email: hn@vrijdag.nl

Blog overzicht