Menu

ISO 14001 certificering voor Vrijdag Premium Printing

ISO 14001 certificering voor Vrijdag Premium Printing

Na reeds jarenlang gecertificeerd te zijn volgens de norm ISO 9001 kan Vrijdag Premium Printing mededelen dat het bedrijf tevens volgens het internationale certificaat ISO 14001:2015 is gecertificeerd.

Afgelopen maand werd na een grondige audit het ISO 14001:2015 certificaat behaald. Dit certificaat staat voor een internationaal geaccepteerde standaard voor een milieumanagementsysteem. Tijdens de audit werd het milieubeleid van Vrijdag Premium Printing beoordeeld op ontwikkeling, implementatie, beheersing en uitvoering. ISO 14001 toetst met name of de geldende wet- en regelgeving juist toegepast wordt en ondersteunt een continue verbetering van de milieuprestaties.

Vrijwel gelijktijdig met het behalen van het ISO 14001 certificaat, heeft de onderneming voor de tweede maal het MJA-3 convenant ondertekend. Dit is een meerjarige afspraak tussen het bedrijfsleven en de overheid, welke met name gericht is op energiebesparing. In de afgelopen jaren wist Vrijdag Premium Printing haar energieverbruik met 8,6% terug te dringen en voor de komende drie jaar ligt de doelstelling op een verdere reductie van 8%.

Vrijdag Premium Printing is trots op de behaalde certificaten en is blij dat de onderneming  binnen de grafische sector voorop kan blijven lopen op het gebied van kwaliteit en milieu, klaar voor de toekomst.